EIO

eio

Vi är medlem i branschorganisationen Installatörsföretagen.

1 januari 2018 bildade EIO och VVS Företagen bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen.
Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 3 600 medlemsföretag. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Installatörsföretagens uppdrag är att företräda medlemmarnas intressen och ständigt utveckla förutsättningarna för framgångsrikt företagande i installationsbranschen.

Läs mer om IN på http://www.in.se